EnglishFrançaisрусскомPolski

Co gwarantuje architekt?

Gwarancja kompetencji. Dyplom architekta jest uwieńczeniem długich studiów, w trakcie których przyszły specjalista nabywa umiejętności niezbędne do wykonania projektu architektonicznego i jego realizacji. Wykonywanie zawodu i używanie tytułu architekta jest określone odpowiednimi przepisami i usankcjonowane wpisem do rejestru prowadzonego przez Izbę Architektów . W ciągu całej kariery architekt utrzymuje i podnosi swoje umiejętności poprzez nieustanne dokształcanie. Dziedziny, w których architekt szczególnie się doskonali, to renowacje, usuwanie azbestu, bezpieczeństwo pracy na budowie, krajobraz, oddziaływanie na środowisko, diagnostyka nieruchomości, wycena oraz informatyka graficzna.

Gwarancja etyki. W momencie wpisu na listę, architekt składa przysięgę i zobowiązuje się przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej, który określa zadania architekta i jego obowiązki zawodowe: obowiązek udzielania porady, wsparcia, zobowiązania wobec jego klientów. Nieprzestrzeganie tych zasad może pociągnąć sankcje dyscyplinarne (ostrzeżenie, zawieszenie, skreślenie).back next